o nás hokejbal minifutbal MTB - cyklistika turistika Devilsácka kronika archiv fotografií a video kontaktné adresy, e-maily, tel... tricka, siltovky, dresy... Dubnica nad Váhom OFICIÁLNE STRÁNKY ŠPORTOVÉHO KLUBU HOME
- SÚĽOV - HRADNÁ

Varín Starý hrad

Obec v Súľovských vrchoch v údolí 
potoka Hradná.
10 km na Juh od Bytče.
Tvoria ju dve pôvodne samostatné 
obce - Hradná (r.1408) a Súľov (r.1193)
Zrúcanina hradu vtesnaná do bral-
ných škár v centre Súľovských skál
Je umiestnený vysoko nad miestnou 
časťou Súľov, ležiacou pri ceste z 
Bytče do Hradnej.
Súľovský hrad bol nazývaný aj Roháč

 História: Súľovský hrad bol postavený pravdepodobne v prvej tretine 15.storočia. Spomína sa pomerne neskoro, až v roku 1470. Patril k malým hrádkom, ktorých funkciou bolo stráženie, ale najmä pozorovanie cesty. V roku 1550 ho zničil požiar. Následná oprava sledovala zachovanie rozsahu hradu a jeho konštrukcií, vzhľadom na terén ho nebolo možné rozširovať. Ešte v roku 1730 sa na hrade zdržiavalo vojsko. Zemetrasenie v roku 1763 objekt ťažko poškodilo, odvtedy už nebol opravený a postupne chátral, až z neho zostalo len niekoľko nízkych múrikov.

 Exteriér: Malý objekt pozostával z horného a dolného hradu. Obe stavby so značným výškovým rozdielom spájalo strmo stúpajúce schodište, vysekané v skalnom podloží. Schody boli pôvodne prekryté, takže pôsobili dojmom tunela. Zo stavieb sa zachovali základy vysekané v skale a nepatrné zvyšky múrov.

 Prístup: Od turistickej chaty Súľov vedie k zrúcanine strmý výstup po zelenej značke - 3/4 hodiny. Od rázcestia značkovaných chodníkov pod hradom možno zvoliť viacero trás na spoznanie skalného sveta súľovských skál, ktoré tvoria Štátnu prírodnú rezerváciu na rozlohe 543 ha, vyhlásenú už v roku 1929. Hlavným objektom ochrany sú zvláštne skalné útvary treťohorných zlepencov podoby veží, ihiel a stĺpov. Najznámejšia je gotická brána. pohyb turistov je  prípustný len po značkovaných chodníkoch. Vďačný je prechod k ďalšej zrúcanine - Hričovskému hradu, ktorý je oveľa zachovalejší - od lúky pod Súľovským hradom červená značka 2 1/4 hodiny.

 Zaujímavosti: V oboch lokalitách - v Súľove i v Hradnej - sa zachovali rene- sančné kaštiele, ktoré si postavili pôvodní majitelia. V Hradnej stál prízemný objekt s nárožnými vežami, ktorý bol postavený okolo roku 1600. V Súľove sú dva poschodové renesančné kaštiele, strarší je z konca 16. storočia a mladší zo začiatku 17.stor. Na oboch sa zachovali renesančné architektonické detaily (okná, klenby, drevené stropy).

My sme navštívili túto zrúcaninu 14.10.2000 - viď foto.

Varín Starý hrad

D.C.-2000

 

#miesto_oblast_2#