o nás hokejbal minifutbal MTB - cyklistika turistika Devilsácka kronika archiv fotografií a video kontaktné adresy, e-maily, tel... tricka, siltovky, dresy... Dubnica nad Váhom OFICIÁLNE STRÁNKY ŠPORTOVÉHO KLUBU HOME
- VARÍN-Starý hrad 

Súlovský hrad

Obec v Žilinskej kotline pri 

sútoku Varínky s Váhom.
Písomne je obec nepriamo 
doložená pred r.1235, patrila
panstvu Varín-Starý hrad.
V obci pôv. gotický kostol z
druhej 1/2 13.storočia.
Charakteristika: Zrúcanina hradu, dvíhajúca sa vo výške 475 m n.m. priamo nad Váhom, na jeho pravom brehu. 3 km od železničnej stanice Strečno, výrazná dominanta Považia.

História: Hrad postavili pred r. 1300 na ochranu starej cesty vedúcej Považím, neďaleko brodu.Patril Varínskemu panstvu. Názov Starý hrad dostal až po postavení Strečna, ktoré prevzalo jeho pôvodnú funkciu. Najstar- šou časťou hradu bola útočištná veža, ktorá mohla vzniknúť ešte v 13.storočí. Hrad patril koncom 13.storočia predkom Balassovcov, Matúšovi Čákovi a r. 1323 zvolenskému županovi Dončovi. Neskôr sa dostal do kráľovských rúk. V 14.storočí, keď sídlil na hrade kráľ, kapitán s posádkou, postavili niektoré obytné a hospodárske budovy. Od r. 1443 patril Pongrácovcom, ktorí tu bývali až do 16.storočia, keď si v Krasňanoch postavili pohodlný renesančný kaštieľ a nepohodlný hrad opustili. Do začiatku 18.storočia sídlili na hrade jeho strážcovia. Po ich odchode hrad postupne začal chátrať.

Exteriér: Hrad svojím pôdorysom pretiahnutého tvaru sleduje charakter terénu. Na najvyššom bode stojí veža, dodnes zachovaná  asi do výšky druhého poschodia. Na západ od nej stál poschodový palác, na východ od nej, už v predhradí boli hospodárske budovy, ktoré tvorili súčasť predsunutej obrany hradu. v areáli sa miestami zachovali otvory pôvodných okien a  vstupov. Na paláci je vidieť časť gotického arkiera.

Výhľad: Zo zrúcaniny je unikátny pohľad na meander Váhu - Domašínsky meander.

Prístup: Prístup na hrad zo železničnej stanice Strečno, cez miestnu časť Nezbudská lúčka podľa červenej značky popri trati a Váhu, nakoniec z krátkej dolinky Hradské výstup na hradný vrch, dvíhajúci sa priamo nad Váhom - vyše 1 h.

Okolie: Priestor Staréhoo hradu je od r. 1980 štátnou prírodnou rezerváciou s rozlohou 85,42 ha. Domašínsky meander je od r. 1978 chráneným prírod- ným výtvorom (80,37 ha). Návštevu Starého hradu môžeme vhodne spojiť s návštevou zrúcaniny hradu strečno. Od starého hradu  môžeme podniknúť túru k chate na Suchom vrchu v Krivánskej Fatre - červená značka 1 3/4 hod., náročné, len pre zdatných turistov.

Súlovský hrad

D.C.-2000

#miesto_oblast_2#